logo

Очередной Закон України ”Про зброю”

Цей Закон регулює правовідносини, що виникають при обігу на території України військової, службово-штатної, цивільної зброї та бойових припасів до неї.
	  
Проект

Вноситься народними депутатами України
Й.В. Вінським, В.Й. Развадовським
С.С. Бульбой, В.М. Королем, В.С.Зубовим.
Закон України ”Про зброю”.Цей Закон регулює правовідносини, що виникають при обігу на
території України військової, службово-штатної, цивільної зброї та
бойових припасів до неї.
Закон спрямований на забезпечення захисту, життя і здоров’я
громадян, охорону власності, громадського порядку, природи і
природних ресурсів, охорону і відтворення мисливських тварин,
розвиток мисливського і стрілецького спорту, а також зміцнення
міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю та
незаконним розповсюдженням зброї.
Державні органи, підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності, посадові особи та громадяни
здійснюють свої права щодо зброї відповідно до цього Закону та
чинного законодавства України.
Дія Закону України “Про зброю “ поширюються тільки на ті види
зброї та боєприпасів, які відповідають державним стандартам, мають
сертифікат відповідного зразка і внесені до Державного Kадастру
службово-штатної і цивільної зброї.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі основні технічні і юридичні терміни застосовані
у такому значенні:
зброя – пристрої, прилади і предмети, спеціально виготовлені,
конструктивно призначені і технічно придатні для ураження живої чи
іншої цілі;
боєприпаси – пристрої, призначені для пострілу із зброї, що
об’єднують в одне ціле за допомогою гільзи засіб ініціювання,
метальний заряд і спорядження, що метається, або їх сполучення –
(патрони) та вибухові речовини, що можуть використовуватись для
спорядження патронів – (порох);
військова зброя – зброя, призначена для вирішення бойових і
оперативно-службових завдань, яка перебуває на озброєнні Збройних
Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органів
з метою забезпечення виконання покладених на них функцій;
службово-штатна зброя – зброя, що надається у користування
особовому складові охорони, працівникам та посадовим особам
державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності, що мають особливі статутні завдання чи здійснюють
діяльність, пов’язану з обігом зброї, тільки за наявності
особистого дозволу на зброю виключно для виконання службових
повноважень, а також обов’язків відповідно до статутних завдань
підприємств, установ і організацій;
цивільна зброя – зброя, призначена для використання
громадянами з метою самооборони, полювання і заняття спортом;
вогнепальна зброя – пристрої та прилади, конструктивно
призначені і технічно придатні для механічного ураження цілі
метальним снарядом, який приводиться в рух миттєвим вивільненням
хімічної або інших видів енергії заряду (пороху, іншої горючої
суміші);
вибухова зброя – пристрої та прилади, конструктивно призначені
для ураження живої або іншої цілі за рахунок дії заряду вибухової
речовини;
вибухові речовини – різноманітні і багаточисельні природні і
штучні сполучення або реакції (під впливом зовнішнього удару,
тертя, нагрівання, вибуху іншої речовини).
відомча зброя – зброя, яка на підставах, передбачених
законодавством, придбана у власність або належить на правах повного
господарського відання державним військовим формуванням,
правоохоронним органам, підприємствам з особливими статутними
завданнями та юридичними особами.
особиста зброя – зброя, яка відповідно до чинного
законодавства придбана в особисте користування і належить фізичній
особі.
мисливська зброя – гладкоствольні, нарізні та комбіновані
рушниці, призначені для промислового, любительського і спортивного
полювання.
гладкоствольна зброя – вид вогнепальної зброї, призначеної для
стрільби, з гладкими, без нарізів, стволами.
нарізна зброя – вид вогнепальної зброї, яка має спіральні
нарізи у направляючій частині ствола (крім стволів з нарізкою
“Сюпра” або “Парадокс”).
комбінована зброя – вид вогнепальної зброї, що одночасно
поєднує нарізні та гладкі стволи.
газова зброя – пристрої та прилади, конструктивно призначені і
технічно придатні для тимчасового ураження на обмеженій відстані
або площі живої цілі речовинами сльозоточивої та дратівної дії.
пневматична зброя – вид ствольної зброї, у якому снаряд (куля)
отримує направлений рух за рахунок енергії стиснутих газів або
повітря.
сигнальна зброя – зброя, конструктивно призначена тільки для
подання світлових, димових або звукових сигналів.
холодна зброя – предмети, спеціально виготовлені і призначені
виключно для ураження живої або іншої цілі шляхом використання лише
м’язової сили людини або механічної енергії і які не мають прямого
виробничого чи господарсько-побутового призначення.
метальна зброя – пристосування, виготовлені для метання
(виштовхування) колючих, ріжучих, розтрощуючих та інших предметів з
метою заподіяння тілесних пошкоджень або іншого ураження цілі на
відстані, яка діє на основі порохового газу, енергії натягнутої
тятиви, гуми, пружини, стиснутого повітря та іншої енергії.
почесна іменна зброя – зброя (вогнепальна та холодна) що
передається громадянам за особисті заслуги перед Збройними Силами
України і Держави в порядку заохочення у тимчасове володіння і
користування.
колекційна зброя – вогнепальна та холодна зброя, яка становить
наукову, історичну, історико-культурну, художню або іншу
пізнавальну цінність і відповідно до Закону може бути дозволена для
зберігання підприємствами, установами, організаціями і громадянами
g метою створення колекцій та експонування. Норми цього Закону не
розповсюджується на вогнепальну і метальну зброю, яка виготовлена
до 01.01.1891 року
несанкціонована (кримінальна) зброя – зброя, повністю, або
частково виготовлена в кустарних умовах без відповідних ліцензій і
дозволів уповноважених органів, а також в яку внесені конструктивні
зміни, після яких технічні і балістичні характеристики зброї
суперечать вимогам цього Закону.
основні частини зброї – такі частини зброї, що визначають її
функціональне призначення, підлягають клеймуванню та нумеруванню і
можуть бути використані для створення зброї за допомогою
загальнодоступних інструментів.
обіг зброї – наукові дослідження, розробка, випробування,
сертифікація, виробництво, ремонт, реалізація, придбання,
перевезення, облік, експорт, імпорт зброї, її основних частин на
території України, а також транзит через її територію; утримання
стрілецьких тирів та стрільбищ.
стан, що виключає можливість миттєвого застосування зброї –
зброя у розрядженому або розібраному стані.
підприємства, що мають особливі статутні завдання –
підприємства, установи та організації незалежно від форм власності,
яким згідно з чинним законодавством та видом ліцензованої
діяльності дозволено володіння і користування службово-штатною
зброєю і боєприпасами до неї для озброєння служб охорони, своїх
працівників і посадових осіб.
застосування зброї – здійснення прицільного пострілу або інший
спосіб використання бойових властивостей зброї з метою ураження
живої чи іншої цілі.
Державний Кадастр службово-штатної та цивільної зброї –
систематизований перелік відомостей про зброю та боєприпаси до неї,
що дозволені до обігу на території України.

Стаття 2. Види зброї
Ручна вогнепальна зброя за своїм призначенням, тактико-
технічним характеристикам, способами виготовлення і використання
поділяється на:
військову;
службово-штатну;
цивільну.
Класифікація та віднесення окремих зразків зброї до того чи
іншого виду здійснюється у Державному Кадастрі службово-штатної та
цивільної зброї.

Стаття 3. Військова зброя
Військова зброя – види зброї, що перебувають на озброєнні
Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних
органів і призначені для вирішення бойових та оперативно-службових
завдань з метою забезпечення виконання покладених на них функцій.
Розробка, виготовлення та придбання військової зброї
здійснюється за заявками державних військових формувань, згідно
чинного законодавства України.
Обіг військової зброї регулюється чинним законодавством
України та нормативними актами Кабінету Міністрів України.
Дія цього Закону не розповсюджується на обіг військової зброї
та боєприпасів до неї.

Стаття 4. Службово-штатна зброя
До службово-штатної зброї відноситься:
1) зброя для озброєння особового складу охорони, посадових
осіб, своїх працівників, тільки за наявності особистого дозволу
виключно для виконання службових повноважень організаціями,
підприємствами і установами що виконують особливі статутні завдання
на підставі ліцензії Кабінету Міністрів України та є об’єктами
дозвільної системи:
довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя калібром від
.410 до 12, у тому числі без прикладу, з рухомим ців’єм та
пістолетною рукояткою. Загальна довжина цієї зброї не повинна бути
менш як 800 мм., а довжина ствола з патронником менш як 500мм., з
балістичними характеристиками відповідно вимогам до характеристик
мисливської зброї;
вогнепальна довгоствольна мисливська нарізна кал. до 9,3 мм. і
нарізна короткоствольна калібром до 9,3 мм включно, і дульною
енергією до 300 Дж;
газова калібром до 11,45 мм включно;
несмертельної (травмуючої) дії, у тому числі короткоствольна,
вітчизняного виробництва, боєприпаси до якої споряджені гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії з граничними параметрами ураження до 0,5 Дж. на 1
мм2 площі поперечного січення кулі, калібром до 12мм;
2) для оснащення табельного положення спортивних товариств та
організацій, статути яких передбачають розвиток стрілецьких видів
спорту:
вогнепальна, холодна та холодна-метальна зброя за типами,
кількістю та технічними характеристиками, що визначаються
Міжнародним Олімпійським Комітетом та Національною Федерацією з
стрілецьких видів спорту;
сигнальна зброя для використання під час спортивних змагань;
3) зброя для оснащення мисливсько-промислових бригад,
мисливських підприємств та організацій:
вогнепальна гладкоствольна калібром від .410 до 12,
комбінована, нарізна, калібром до 9,3 мм включно і холодна .

Стаття 5. Цивільна зброя
Цивільна зброя поділяється на:
1) мисливську, яка використовується для полювання та занять
мисливським спортом:
нарізну калібром до 9,3 мм включно;
гладкоствольною калібром від .410 до 4 в тому числі зі
стволами з нарізкою типа “Сюпра” і “Парадокс”;
комбіновану (з нарізними та гладкоствольними стволами);
2) зброю для заняття спортом, без права полювання:
пневматичну калібром до 4,5 мм, дульною енергiєю до 7,5 Дж
включно і швидкістю польоту кулі менш як 200 м/с, в тому числі
короткоствольна;
вогнепальну нарізну довгоствольну калібром до 5,6 мм (.22 LR)
включно;
холодну;
холодну-метальну з натягом тятиви менш як 20 кг;
3) зброю, придбану громадянами з метою захисту життя, здоров’я
і житла, без права полювання:
гладкоствольну довгоствольну калібром від 410 до 12, у тому
числі без прикладу, з рухомим ців’єм та пістолетною рукояткою.
Загальна довжина цієї зброї не повинна бути менш як 800 мм., а
довжина ствола з патронником менш як 500 мм, з балістичними
характеристиками, відповідно вимогам до характеристик мисливської
зброї;
нарізну мисливську довгоствольну калібром від 4,5 мм до 8 мм;
газову калібром до 11,45 мм включно, механічні розпилювачі i
аерозольні пристрої, споряджені речовинами сльозоточивої та
дратівної дії за погодженням з Держстандартом України;
несмертельної (травмуючої) дії, у тому числі короткоствольну,
вітчизняного виробництва, боєприпаси до якої споряджені ґумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії з граничними параметрами ураження до 0,5 Дж. на 1
мм2 площі поперечного січення кулі, калібром до 12 мм.;
електрошкові пристрої.

Стаття 6. Види боєприпасів
Боєприпаси, за своїм призначенням та конструктивними
особливостями, розподіляються на:
1) боєприпаси до військової зброї виготовляються і
розповсюджуються на території країни згідно чинного законодавства
України та нормативних актів Кабінету Міністрів України.
2) боєприпаси до службово-штатної зброї:
патрони для довгоствольної гладкоствольної зброї калібром від
.410 до 12, загальною довжиною до 70 мм включно, споряджені шротом,
картеччю номерів з 1 по 4, а також ґумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
патрони для нарізної зброї калібром від 4,5 до 9,3 мм включно,
в тому складі для короткоствольної зброї до 9,3 мм включно;
патрони для газової зброї калібром до 11,45 мм включно.
3) боєприпаси до цивільної зброї:
патрони для довгоствольної гладкоствольної зброї на полювання,
калібром від .410 до 4, загальною довжиною до 90 мм включно;
патрони для нарізної довгоствольної зброї, що придбана з метою
самозахисту, калібром від 4,5 до 8 мм.;
патрони для мисливської нарізної та комбінованої зброї від 4,5
до 9,3 включно, загальною довжиною до 74 мм;
патрони для короткоствольної зброї калібром до 12 мм включно
несмертельної (травмуючої) дії з метою самооборони, споряджені
ґумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії;
патрони для газової зброї до 11,45 мм включно.

Стаття 7. Холодна зброя
За механізмом нанесення пошкоджень, холодна зброя поділяється
на:
1) Ударно-роздроблюючу зброю.
Призначається для нанесення удару по поверхні цілі.
Використовується в якості необхідного доповнення при озброєнні
підрозділів силових структур і законодавче прирівняних до них
формувань. До даного виду зброї відносяться гумові кийки, нунчаки,
кастети.
2) Зброю колючої дії.
Призначається для нанесення уколу, тобто проникнення знаряддя
через поверхню цілі на порівняно невеликій площі на велику глибину.
Використовується в якості необхідного доповнення до озброєння
військових підрозділів.
До даного виду зброї відносяться:
десантні ножі, багнети, кинджали, кортики, стилети, шпаги,
ножі для метання.
3) Зброю рубано-ріжучої дії.
Призначена для руйнування поверхні цілі.
До даного виду зброї відносяться:
мечі, шаблі-шашки, палаші.
4) Зброю різано-колючої дії.
Призначається для ураження цілі уколом, а також для руйнування
поверхні цілі.
До даного виду зброї відносяться ножі.
5) Зброю метальної дії.
Призначена для ураження живої, чи іншої цілі, за допомогою
механічної енергії метального елементу, приведеного в дію шляхом
поштовху, або вигину, із застосуванням м’язової сили людини, чи
механічного пристрою.
До даного виду зброї відносяться:
арбалети, луки, ножі з викидними лезами.
Холодна зброя різних груп виготовляється по затвердженим
зразкам, які встановлюють їх конструктивні особливості.
Окремій реєстрації підлягає холодна клинкова зброя, яка
призначена для носіння з національним костюмом України, або формою
Українського Козацтва.

Стаття 8. Основні відзнаки холодної зброї
Холодна зброя має наступні кваліфікаційні ознаки:
довжина клинка перебільшує 90 мм;
лезо зафіксовано або при відкриванні ножа стає на фіксатор;
товщина верхньої частини леза перебільшує 2,6 мм;
твердість сталі клинка / HRC / перевищує 42 одиниці по
Роквелу;
натягнення тятиви арбалета, або лука, перевищує 20 кг; (для
зброї метальної дії).
Дозвіл на право зберігання і носіння вогнепальної зброї дає
право громадянам на користування всіма видами холодної зброї
неслужбового призначення.
Зброя не вважається холодною, якщо хоч одна з її ознак не
відповідає визначеним параметрам.


Стаття 9. Класифікація зброї
Класифікація конкретних зразків зброї за окремими ознаками, її
віднесення до систем і моделей, а також відображення технічних
даних здійснюється у Державному Кадастрі службово-штатної і
цивільної зброї, ведення якого здійснює уповноважений Кабінетом
Міністрів України орган.

Стаття 10. Сертифікація зброї та боєприпасів до неї
Обов’язковій сертифікації підлягають усі види вогнепальної,
газової зброї, боєприпасів до неї, а також холодної зброї, яка
виготовлена в Україні у відповідності до вимог Держстандарту
України, чи ввезена в Україну з інших країн.
Кожний ввезений вид зброї повинен мати сертифікат тієї країни,
b якій ця зброя виготовлена.
На зброю виготовлену в Україні, яка пройшла сертифікацію,
наносяться відповідні клейма, які посвічують про проведення
випробувань в рамках Таблиці обов’язкових випробувань та офіційного
маркування.
Орган, якому доручено проведення випробування зброї та
боєприпасів, підтверджує офіційним сертифікатом технічні
характеристики кожного виду визначеної зброї.
Реалізація ввезеної зброї дозволяється тільки в тому випадку,
коли всі параметри, приведені в поданому сертифікаті відповідають
чинному законодавству України, нормативним документам із
стандартизації і тактико-технічним даним.
Не підлягає додатковій сертифікації вогнепальна зброя, яка
ввозиться з країн – членів Постійної Міжнародної Комісії /ПМК/
Брюсельської конвенції (CIP), які взаємно визнають випробувальні
клейма ручної вогнепальної та газової зброї після випробування на
міцність і гарантують, що зброя відповідає вимогам безпеки.

Стаття 11. Державний Кадастр службово-штатної і цивільної
зброї
Державний Кадастр службово-штатної і цивільної зброї є
офіційним виданням і призначений для:
співробітників дозвільної системи і експертів-
криміналістів МВС України та Міністерства юстиції України,
фахівців Державного митного комітету і представників інших
державних органів;
робітників реґіональних центрів сертифiкацiї та
метрології Держстандарту України;
організацій з особливими статутними функціями,
пов’язаними з обігом зброї;
фахівців і аматорів з стрілецької зброї.
Державний Кадастр службово-штатної і цивільної зброї ведеться
уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом, з метою контролю
за дотриманням правил обігу зброї, та забезпечення державних
органів, підприємств, установ, організацій і громадян відомостями
про належність конкретних зразків зброї до окремих видів зброї, а
також результати їх сертифікації.
Порядок створення і ведення Державного Кадастру встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Державний Кадастр перевидається один раз на рік.
Види зброї та боєприпасів, які занесені до Державного
Кадастру, не потребують повторних випробувань і сертифікації.
Ліцензії на виробництво, або дозвіл на завезення на територію
України видається на підставі витягу з Державного Кадастру .
При відповідності результатів випробувань необхідним вимогам,
результати заносяться до Державного Кадастру не пізніше двох
тижнів, з дня затвердження.
Уповноважений Кабінетом Міністрів України орган з сертифікації
у тридцятиденний строк публікує відомості про внесення змін і
доповнень до Державного Кадастру.

Розділ II. Право на поводження зі зброєю

Стаття 12. Ліцензування обігу зброї та боєприпасів до неї
На території України обов’язковому ліцензуванню щодо обігу
qksfanbn-штатної і цивільної зброї (в подальшому зброї) та
боєприпасів до неї підлягають:
наукові дослідження технологій щодо виробництва зброї та
боєприпасів до неї;
розробка, виробництво, випробування, реалізація зброї та
боєприпасів до неї, а також її ремонт;
колекціонування зброї;
утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, стрілецько-мисливських
стендів;
утримання централізованих складів для зберігання зброї та
боєприпасів до неї;
Окремому ліцензуванню підлягає діяльність підприємств, що
мають особливі статутні завдання, а саме:
проведення технічного огляду зброї при її перереєстрації;
сертифікація зброї та боєприпасів;
проведення навчання по користуванню зброєю та боєприпасів до
неї;
фахова підготовка співробітників зброярських підприємств,
зброярських майстрів, викладачів і інструкторів по навчанню
користуванню зброєю та боєприпасів до неї з видачею відповідних
сертифікатів.
Порядок видачі ліцензій, термін дії і повноваження їх
підписання визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Види дозволів, пов’язаних з обігом зброї та
боєприпасів до неї, діючих на території України
Дозвільна система на території України здійснюється у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України і проводиться уповноваженим
ним органом.
Дозволи щодо обігу службово-штатної і цивільної зброї за
обсягом повноважень та метою її використання поділяється на такі
види:
1) для придбання спеціальних засобів, зброї та боєприпасів,
які використовуються підприємствами з особливими Статутними
завданнями;
2) для придбання цивільної зброї громадянами України;
3) для придбання цивільної зброї іноземними громадянами;
4) для носіння, використання і перевезення спеціальних засобів
і зброї співробітниками підприємств з особливими Статутними
завданнями, в т.ч. для спортивних товариств і організацій;
5) для зберігання, носіння і перевезення цивільної зброї
громадянами України;
6) для транспортування зброї та боєприпасів до неї по
території України підприємствами з особливими Статутними
завданнями;
7) для транзиту зброї по території України;
8) для ввезення на територію України і вивозу з України
цивільної зброї громадянами України;
9) для ввезення на територію України і вивозу з України
службово-штатної і цивільної зброї та боєприпасів до неї
підприємствами з особливими Статутними завданнями;
10) для проведення виставок спеціальних засобів, зброї та
боєприпасів до неї;
Крім дозволів, уповноваженні органи видають направлення для:
11) комісійного продажу зброї юридичними і фізичними особами
через мережу підприємств, яким надане це право;
12) знищення або вихолощення зброї, що належить юридичним
і фізичним особам.
Порядок видачі відповідних дозволів, термін дії, рівень їх
повноважень і право їх підпису визначається Кабінетом Міністрів
України, або спеціально уповноваженим органом.

Стаття 14. Порядок справляння платежів при видачі ліцензій,
дозволів і сертифікатів, а також за продовження строків їх дій
За видачу ліцензій і сертифікатів, дозволів і направлень, а
також за продовження строку їх дії з юридичних і фізичних осіб
справляються одноразові збори.
Розмір зборів визначається, виходячи із витрат, пов’язаних з
видачею зазначених документів і затверджується Кабінетом Міністрів
України за поданням спеціально уповноваженого органу.

Розділ III. Обіг зброї

Стаття 15. Наукові дослідження технологій, розробка,
випробування зброї та боєприпасів до неї
Наукові дослідження технологій щодо виробництва зброї та
боєприпасів до неї, розробка зброї та боєприпасів до неї,
випробування зброї та боєприпасів до неї та видача сертифікатів
здійснюються юридичними особами, які мають відповідні ліцензії, що
отримані у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Юридичні особи, що виконують функції щодо обігу зброї та
боєприпасів в Україні, забезпечують безпеку досліджень, розробки,
випробування, продукції що виготовляється та її зберігання
відповідно до цього Закону та чинного законодавства України.

Стаття 16. Виробництво зброї та боєприпасів до неї
Виробництво зброї та боєприпасів до неї здійснюється
юридичними особами, які отримали ліцензії на виробництво в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України на правах власності, або
повного господарського володіння на виготовлену продукцію.
Юридичні особи, які займаються виробництвом зброї та
боєприпасів до неї, забезпечують повну безпеку виробництва,
контроль за виробництвом, відповідну якість продукції, що
виготовляється та її збереження, ведуть облік виготовленої зброї та
боєприпасів.
Кожна одиниця виготовленої зброї повинна мати індивідуальні
номери, які проставляють на її основних деталях (стволі, рамі,
ствольній коробці та затворі) способом, який максимально виключає
їх підробку та заміну.
Кожна одиниця зброї повинна пройти сертифікаційні випробування
на відповідність вимогам безпеки ПМК Брюсельської конвенції з
обов’язковим нанесенням відповідних клейм і видачею сертифіката,
який їх затверджує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Клейма, які проставляють на боєприпасах для службово-штатної
та цивільної зброї повинні давати інформацію щодо підприємства-
виробника, року виготовлення та типу боєприпасу, що застосується до
неї.
Військова зброя та боєприпаси до неї, за виключенням дослідних
зразків, розробляється та виготовляється на замовлення державних
військових формувань та на експорт у порядку, встановленому
J`a3mernl Міністрів України.
Спорядженням патронів до цивільної мисливської вогнепальної
зброї можуть займатися власники такої зброї для особистого
користування за наявності дозволу на право її зберігання, носіння і
перевезення, з компонентів, придбаних у законному порядку.
Виготовлена зброя реалізується юридичними особами замовникам,
відповідно до виданої ліцензії і цього Закону.

Стаття 17. Експорт та імпорт зброї та боєприпасів до неї
Експорт та імпорт цивільної та службово-штатної зброї та
боєприпасів до неї проводиться підприємствами, організаціями та
фізичними особами, що мають ліцензії на виробництво, реалізацію
зброї та боєприпасів до неї, ремонт, а також ліцензії для утримання
стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів.
Дозвіл на експорт-імпорт цивільної і службово-штатної зброї та
боєприпасів до неї видає спеціально уповноважений Кабінетом
Міністрів України орган у двотижневий термін на підставі витягу з
кадастру, який засвідчує відповідність зброї необхідним вимогам
Законодавства України що до обігу зброї, контрактів і договорів з
іноземними юридичними і фізичними особами, а також сертифікатів і
технічних характеристик зброї та боєприпасів до неї, що
постачається чи вивозиться.
Ввезення та вивезення одиничних зразків цивільної і службово-
штатної зброї та боєприпасів до неї громадянами України проводиться
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або
уповноваженим ним органом.

Стаття 18. Транзит зброї
Транзит через територію України зброї, що належить іноземним
юридичним і фізичним особам, а також зброї що належить озброєній
охороні інших держав при супроводженні вантажів, здійснюється
відповідно до укладених міжнародних договорів та міжурядових угод
України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Реалізація цивільної та службово-штатної зброї та
боєприпасів до неї
Право здійснювати продаж цивільної і службово-штатної зброї та
боєприпасів до неї на території України мають суб’єкти з особливими
статутними завданнями, які отримали ліцензії на цей вид діяльності
від Кабінету Міністрів України або уповноваженого ним органом.
Ліцензія на реалізацію службово-штатної і цивільної зброї та
боєприпасів до неї не дає права на відкриття під тим же номером
філіалів юридичним особам, створених для продажу службово-штатної і
цивільної зброї та боєприпасів до неї.
Інші суб’єкти, а також фізичні особи мають право продажу
наявної у них на законних підставах вогнепальної зброї та
боєприпасів, холодної зброї через підприємства з відповідною
ліцензією, за направленням територіальних уповноважених, де ця
зброя знаходиться на обліку.
Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюються продаж
зброї та боєприпасів до неї, повинні:
1) дотримуватися правил, встановлених законодавством щодо
реалізації зброї та боєприпасів до неї;
2) мати сертифікати і технічні характеристики на кожний вид
зброї та боєприпасів до неї в перекладі на державну мову;
3) забезпечити ведення обліку придбаної та реалізованої зброї
та боєприпасів за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України,
або уповноваженим ним органом, проводити зберігання облікової
документації на протязі 5 років;
4) забезпечити надійне зберігання зброї та боєприпасів.
Виключити можливість перебування в місцях збереження зброї та
боєприпасів сторонніх осіб;
5) щомісячно подавати до органів дозвільної системи інформацію
з обігу зброї та боєприпасів до неї;
6) виключити можливість продажу зброї та боєприпасів до неї
без дозволів уповноважених органів, або за дозволами, строк дії
яких закінчився, зброї, що не пройшла сертифікації і не занесена до
Державного Кадастру службово-штатної і цивільної зброї, зброї, яка
не має номерів і маркірувальних позначок або зібраної з запасних
частин з різними номерами;
7) дотримуватись положень цього Закону, щодо обмеження обігу
зброї та боєприпасів на території України;
8) здійснювати експортно-імпортні операції відповідно до вимог
законодавства.
Співробітники підприємств, які проводять продаж зброї та
боєприпасів до неї повинні обов’язково пройти курси поводження з
вогнепальною зброєю за програмою, розробленою уповноваженим
Кабінетом Міністрів України органом;
Порядок реалізації службово-штатної зброї та боєприпасів до
неї визначаються Кабінетом Міністрів України.
Підприємства з особливими статутними завданнями, які отримали
ліцензії на право реалізації зброї та боєприпасів до неї мають
право:
здійснювати всі види оптової, роздрібної та комісійної
торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасів до неї;
укладати у встановленому порядку цивільно-правової угоди з
виробниками та власниками зброї та боєприпасів до неї;
здійснювати експортно-імпортні операції відповідно до вимог
законодавства;
передавати зброю на тимчасове відповідальне зберігання і
реалізацію рівноправній організації без додаткового дозволу з
обов’язковим попередженням територіальних органів, які здійснюють
контроль за діяльністю цих організацій.
на компенсацію вартості зброї та боєприпасів у разі їх
оплатного вилучення, або добровільної здачі;
здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству
України щодо реалізації цивільної і службово-штатної зброї та
боєприпасів до неї.

Стаття 20. Придбання військової зброї
Військова зброя придбається у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Дія цього закону не поширюється на придбання вогнепальної
зброї та боєприпасів до неї, які знаходяться на озброєні Збройних
Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органів.

Стаття 21. Придбання службово-штатної зброї та боєприпасів до
неї
Придбання службово-штатної зброї у повне господарське відання
підприємствами, організаціями і установами з особливими статутними
g`bd`mmlh, незалежно від форм власності, здійснюється на підставі
дозволів, які видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів
органами, строком на шiсть мiсяцiв.
Дозволи на придбання службово-штатної зброї видаються тільки
тим суб’єктам, які створили всі необхідні умови для надійного
зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, стали об’єктом
дозвільної системи і отримали вiдповiднi лiцензiї Кабінету
Міністрів України, або уповноваженого ним органу на право виконання
своїх статутних завдань, пов’язаних з використанням вогнепальної
зброї та боєприпасiв до неї.
Дозвіл на придбання видається тільки на ту кількість зброї та
боєприпасів, його види і системи, які передбачені табельним
положенням суб’єкту, його ліцензією і нормативними актами, що
затверджені Кабінетом Міністрів України, або уповноваженим ним
органом.
Продовження строку дії дозволу на право придбання зброї та
боєприпасів здійснюють відповідні органи на той строк, який
зазначений у дозволі.
Заява на продовження строку дії дозволу надається до
територіального уповноваженого органу за 10 діб до закінчення
попереднього строку дії дозволу.
Порядок придбання службово-штатної зброї та боєприпасiв до
встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним
органом.
Посадові особи, які підлягають державному захисту відповідно
до Законів України, мають право отримувати у тимчасове
відповідальне користування службово-штатну зброю у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України при обов’язковому

проходженні курсів по користуванню зброєю та боєприпасами до неї.

Стаття 22. Придбання цивільної зброї
Громадяни України набувають право на придбання особистої
цивільної зброї та боєприпасів до неї при отриманні вiдповiдного
дозволу уповноваженого органу, що видається окремо на кожний вид
зброї:
на вогнепальну гладкоствольну цивільну зброю та боєприпаси до
неї громадянам, які досягли двадцятирічного віку;
на вогнепальну комбіновану і нарізну цивільну зброю та
боєприпаси до неї - громадянам, які досягли двадцятип’ятирічного
віку;
на зброю несмертельної (травмуючої) дiї, газову зброю та
боєприпаси до неї та електрошоковi пристрої – громадянам, які
досягли двадцятирічного віку.
Аерозольнi упаковки сльозоточивої та подразнювальної дiї,
пневматична зброя калiбру до 4,5 мм з дульною енергiєю до 7,5 Дж та
початковою швидкiстю польоту кулi до 200 м/с можуть бути придбанi
без дозволу громадянами, якi досягли вiсiмнадцятирiчного вiку.
Уповноважений орган має право знижувати вік, необхідний для
отримання відповідного дозволу на зброю, у разі отримання у спадок,
та в інших випадках, зумовленими поважними причинами і містять
обґрунтування такої необхідності.
Для отримання дозволу на зброю громадяни подають до
територіального уповноваженого органу письмову заяву встановленої
форми, медичний висновок, що дозволяє користування вiдповiдним
видом зброї, документ, який засвідчує громадянство України.
Особи, які вперше придбавають вогнепальну зброю без права
onk~b`mm, або газову зброю забов’язані за місцем проживання пройти
навчання та перевірку знань правил безпечного поводження зі зброєю
за програмою навчання, що розробляється уповноваженим Кабінетом
Міністрів України органом.
Право на придбання мисливської зброї надається тільки
громадянам, які мають посвідчення мисливця.
Уповноважений орган протягом 10 днів приймає рішення про
видачу або відмову у видачі дозволу на придбання зброї.
Організації, які вповноважені проводити навчання, повинні мати
необхідні умови, фахівців і відповідну ліцензію Кабінету Міністрів
України, або уповноваженого ним органу.
Дозволи на придбання цивільної вогнепальної та газової зброї
не видаються, а видані анулюються у випадках:
якщо особа не досягла віку, встановленого цим законом;
якщо особа не зареєстрована за конкретним місцем проживання;
при відсутності довідки медичної установи про те, що особа за
станом здоров’я може володіти зброєю;
відомостей про систематичне порушення особою громадського
порядку, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних
засобів або психотропних речовин;
вироку суду про засудження особи до позбавлення волі;
ухвали суду про направлення для відбування позбавлення волі
осіб, умовно засуджених, засуджених з відстрочкою вироку, або
ухвали суду про заміну не відбутого строку виправними роботами;
непогашеної або не знятої у встановленому порядку з особи
судимості за тяжкі злочини, а також злочини, скоєні із
застосуванням зброї та вибухових пристроїв;
факту смерті особи, яка подала заяву або отримала дозвіл;
якщо особа звільнена з правоохоронних, судових органів за
дискредитацію.
Кількість вогнепальної і газової зброї, яку громадяни України
мають право утримувати на правах приватної власності обмежується
десятьма одиницями гладкоствольної зброї, п’ятьма одиницями
нарізної, або комбінованої зброї, п’ятьма одиницями газової зброї.
При перевищенні вищезазначеної кількості громадянин повинен
отримати ліцензію на право колекціонування зброї відповідно до
статті 12 цього Закону.
Придбання громадянами боєприпасів до цивільної зброї
здійснюється на підставі дозволів на право зберігання і носіння
відповідної до боєприпасів вогнепальної чи газової зброї.

Стаття 23. Успадкування цивільної зброї громадянами. Дарування
зброї
Успадкування цивільної зброї проводиться у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
У разі смерті громадянина, який був власником цивiльної
вогнепальної зброї та боєприпасів до неї на законних підставах,
члени його сім’ї, або найближчі родичі у місячний термін здають
зброю та боєприпаси до неї у відповідний територіальний орган, де
ця зброя знаходиться на обліку, до остаточного вирішення
спадкоємцями питання про успадкування майна.
У випадку порушення цього строку, спеціально уповноважений
орган письмово попереджує спадкоємців про необхідність негайної
передачі зброї. В разі невиконання цього положення зброя
вилучається, до вирішення спірних питань.
На підставі виданого нотаріальними органами свідоцтва про
qo`dyhms і поданої відповідної заяви та інших необхідних документів
в уповноважений орган, спадкоємець отримує дозвіл на право
спадкоємства даного виду зброї та боєприпасів до неї, а також право
на зберігання та носіння даної зброї.
Отримання спадкоємцем дозволу на зброю здійснюється відповідно
до статті 22 цього Закону.
Уповноважені органи зберігають передану їм зброю тільки на
протязi того строку, який законодавче оговорений при встановленні
спадкоємства. Продовження строку прийняття успадкування проводиться
у тих випадках, які визначені законодавством України та
пiдтвердженi обґрунтованою письмовою заявою спадкоємця та довідки
нотаріуса про продовження строку прийняття успадкування.
По закінченню встановлених строків, уповноважений орган знімає
зброю з відповідального зберігання, та приймають рішення про
подальше її використання.
Дана зброя підлягає комісійному продажу через уповноважену на
подібний вид діяльності установу з відшкодуванням коштів за неї
спадкоємцям, чи знищенню відповідно до статті 30 цього Закону.
Власники цивільної зброї мають право реалізації власної зброї
тільки тим особам, які мають дозвіл на придбання зброї.
Продаж зброї громадянами здійснюється тільки через
підприємство, яке має ліцензію на право реалізації зброї та
боєприпасів.
Дарування зброї провадиться за наявності у обдарованого
дозволу на придбання даного виду зброї.
Дарування зброї здійснюється тільки через підприємство, яке
має ліцензію на право реалізації зброї, або через уповноважений
орган, за місцем реєстрації та обліку зброї.

Стаття 24. Придбання зброї іноземними фізичними і юридичними
особами
Іноземні громадяни чи юридичні особи мають право на придбання
цивільної зброї та боєприпасів до неї на території України за
дозволами, що видаються уповноваженим Кабінетом Міністрів України
органом на підставі клопотань відповідних дипломатичних і
консульських представництв іноземних держав в Україні, громадянами
яких вони є. Клопотання мають бути нотаріально завірені за місцем
видачі, перекладені українською мовою і легалізовані (завірені) в
Міністерстві Закордонних Справ України.
Придбана іноземними фізичними та юридичними особами зброя та
боєприпаси до неї повинні бути вивезені з України не пізніше п’яти
діб з дня їх придбання.
Громадяни іноземних держав, які отримали посвідки на постійне
проживання в Україні, мають право на придбання зброї в порядку,
встановленому для громадян України.
Іноземні юридичні особи, що займаються виробництвом, ремонтом
та реалізацією цивільної зброї та боєприпасів до неї, мають право
на придбання зброї та боєприпасів до неї в порядку, встановленому
цим Законом.

Стаття 25. Колекціонування зброї
Право на колекціонування цивільної зброї на території України
надається юридичним і фізичним особам, які згідно з цим Законом
перебувають об’єктами дозвIльної системи і отримали у встановленому
порядку ліцензію на проведення зазначеної діяльності. Умови
reum3wmncn укріплення і системи охорони для всіх суб’єктів, які
проводять колекціонування зброї, повинні відповідати вимогам статті
31 цього Закону.
Спеціальний уповноважений Кабінетом Міністрів України орган
має право змінювати це положення у випадках, які зумовлені
поважними причинами і містять обґрунтування такої необхідності.
До колекції може відноситись нейтралізована зброя, яка
приведена до стану, при якому неможливо зробити постріл, а також
макети старовинної зброї.
Порядок видачі лiцензій, проведення експертної оцінки,
встановлення ціни колекційної зброї та її реєстрація проводиться у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або
уповноваженим ним органом.
Перевезення колекційної зброї проводиться на підставі ліцензії
володаря зброї та дозволу спеціально уповноваженого органу, за
місцем реєстрації зброї.
Ліцензія на право колекціонування вогнепальної зброї надає
право колекціонувати холодну зброю
Продаж і придбання колекційної вогнепальної зброї здійснюється
за ліцензією відповідно до статті 19 та статті 22 цього Закону.

Стаття 26. Нагородження зброєю
За мужність і відвагу, за відмінні досягнення у розбудові
Збройних Сил України, за успіхи в розробці і освоєнні нової бойової
техніки, за виконання Міжнародних доручень керівництва країни, за
тривалу бездоганну службу у військових формуваннях та
правоохоронних органах, за високі досягнення у спорті на рівні
чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор, військовослужбовці
і співробітники військових формувань та правоохоронних органів,
громадяни України, які мають офіцерські звання можуть
нагороджуватись “Почесною іменною зброєю” – відзнакою Президента –
Верховного Головнокомандуючого Збройними Силами України.
Зазначена зброя поділяється на вогнепальну і холодну.
До “Почесної іменної холодної зброї” відносяться шаблі і
кортики, які знаходяться на озброєнні Збройних Сил України.
Знаком відзнаки “Почесна іменна вогнепальна зброя” є пістолет
моделі “Форт”. Пістолет має заводське маркування, товарний знак, а
також пластинку, на якій гравіюється прізвище, ім’я та по-батькові
нагородженого. Зовнішні деталі корпуса пістолета і рукоятки
прикрашені художньою декоративною різьбою. Затвор і рамка пістолета
з нанесенням срібла, а курок, важіль запобіжника, затворна
затримка, мушка, цiлик, спусковий гачок, кнопка фіксатора магазину,
ґвинти кріплення накладної рукоятки - із жовтого металу.
Почесна іменна вогнепальна зброя реєструється в порядку,
встановленому цим Законом уповноваженими органами, за місцем
проживання особи.
Особам, що нагородженні у встановленому порядку “Почесною
іменною вогнепальною зброєю” надається дозвіл на її зберігання,
носіння і перевезення на території України без зазначення строку
дії. В дозволі проставляється позначка “Нагородна”.
“Почесна іменна вогнепальна зброя”, яку отримали
військовослужбовці, співробітники військових формувань та
правоохоронних органів повинна бути вписана в посвідчення офіцера.
“Іменна зброя” – є знаком відзнаки керівників військових
формувань та Кабінету Міністрів України.
“Іменна зброя” може бути вогнепальною та холодною.
Реєстрація “Іменної вогнепальної зброї”, видача дозволів на
зберігання, носіння і перевезення здійснюється у порядку
встановленому цією статтею.
”Іменна зброя”, яка ввезена на територію України громадянами
України на підставі нагородних документів глав і урядів іноземних
держав повинна відповідати вимогам цього Закону і реєструється у
встановленому ним порядку.
У разі смерті власника “Почесної іменної вогнепальної”,
“Іменної вогнепальної зброї” найближчі родичі покійного повинні у
10-денний термін здати зброю разом з дозволом на зберігання за
місцем її реєстрації.
“Почесною іменною вогнепальною зброєю”, “Іменною вогнепальною”
не може бути зброя, з якої можливо вести стрільбу чергами, а також
зброя, яка заборонена для обігу в Україні на підставі цього Закону.

Стаття 27. Вилучення зброї та боєприпасів до неї
Вилучення зброї та боєприпасiв до неї здiйснюється з
дотриманням вимог, встановлених, Кримінально-процесуальним,
Цивільно-процесуальним кодексами України, а також Кодексом України
про адміністративні правопорушення і проводиться:
1) спеціально уповноваженими органами у разі:
відсутності ліцензій на право виробництва, реалiзацiю,
придбання, колекцiонування i ремонту службово-штатної та цивiльної
зброї, боєприпасів, проведення учбових курсiв по користуванню
зброєю, утримання стрiлецьких тирiв i стрiльбищ, спортивно-
мисливських стендiв;
вiдсутностi дозволiв на придбання, зберiгання i носiння зброї,
перевезення, транспортування і транзиту, ввозу в України і
вивезення з України зброї та боєприпасів;
анулювання у встановленому порядку ліцензій і дозволів;
порушення юридичними та фiзичними особами встановлених цим
Законом, нормативними актами Кабiнету Мiнiстрiв України правил
обiгу зброї та боєприпасiв до неї до прийняття остаточного рiшення
у порядку, встановленим чинним законодавством України;
притягнення власника зброї до адміністративної чи кримінальної
відповідальності за правопорушення, скоєні з застосуванням або
порушенням правил обігу зброї, боєприпасів до неї до прийняття
рішення у встановленому порядку;
прийняття рішення про платне вилучення, конфіскацію чи
звернення стягнення на майно у порядку, встановленому чинним
Законодавством України;
виявлення несанкціонованих пристроїв і виробів, з яких можна
зробити постріл, а також зброї та боєприпасів, на які
розповсюджується ст. 16, 17 цього Закону;
смертi власника цивiльної зброї до остаточного вирiшення
спадкоємцями питання про успадкування майна;
смертi особи, яка мала на законних пiдставах Почесну iменну
вiйськову вогнепальну зброю;
ліквідації юридичної особи, пов’язаної з обігом зброї в
Україні.
2) органами Служби безпеки України, пiдроздiлами
Держкомкордoну України та Держмиткому України у випадках,
передбачених законодавством України;
3) органами, які здійснюють державний нагляд за дотриманням
правил полювання, рибальства, охорони природних ресурсів з
подальшою передачею зброї та боєприпасів до неї до органів
bmsrp3xm3u справ;
4) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Вилучені зброя та боєприпаси зберігаються в державних органах
до остаточного вирішення питання в порядку, передбаченому чинним
законодавством України. Після усунення підстав для вилучення зброї
та боєприпасів, вони в десятиденний термін повертаються особі, у
якої були вилучені.
Вилучені зброя та боєприпаси, які не можуть бути повернені
особі, у якої були вилучені, підлягають реалізації. Порядок
реалізації вилученої зброї та боєприпасів до неї встановлюється
чинним законодавством України.
Оригінал або належним чином завірена копія рішення про
вилучення зброї, не пізніше десятиденного терміну з дня його
прийняття вручається власнику зброї або іншій особі, стосовно якої
воно було прийняте.
У разі порушення термінів видачі документів, або прийняття
рішень, передбачених цим Законом, зацікавлена особа має право
звернутись з позовом до суду.

Стаття 28. Втрата або викрадення зброї
В разі втрати, або викрадення зброї, власник чи користувач
зброї зобов’язаний негайно повідомити про це відповідний
уповноважений Кабінетом Міністрів України орган.
Громадянин зобов’язаний написати заяву, де ретельно вказано,
при яких обставинах зброю було втрачено, а відповідний орган
внутрішніх справ повинен прийняти цю заяву, розглянути її та вести
діло відповідно до категорії подібних справ.
Громадянину винесене окреме попередження, у якому вказано, що
в разі повторного випадку адміністративного правопорушення в
поточному році, яке порушує громадський порядку, або втрата або
загроза втрати та необережне зберiгання власником вогнепальної
зброї, якщо це привело за собою тяжкі наслідки, у громадянина буде
вилучена зброя і дозвіл на зберігання і носіння зброї.
В разі повторного звернення за отриманням дозволу на придбання
зброї громадянину в даному випадку буде відмовлено.
Якщо зброя була втрачена під час полювання, і відповідний
орган, де зброя знаходиться на обліку, наполягає на представленні
довідки про втрату зброї, то громадянин зобов’язаний звернутися до
службовців мисливського господарства, де втрачена зброя.
Мисливське господарство зобов`язане видати таку довідку тільки
в тому разі, якщо громадянин мав ліцензію на полювання саме у цьому
мисливському господарствi, працiвники якого можуть підтвердити, що
мисливець пішов на полювання зі зброєю, а повернувся без неї.

Стаття 29. Ремонт вогнепальної, газової, холодної зброї і
спеціальних засобів
Ремонт вогнепальної, газової, холодної зброї, а також
пристроїв для стрільби гумовими (платізолевими) кулями здійснюється
в організаціях і підприємствах з особливими статутними завданнями,
які мають відповідні ліцензії спеціально уповноваженого органу на
здійснення саме цього виду діяльності.
При цьому, співробітники зазначених підприємств і організацій
повинні мати сертифікати про проходження необхідної фахової
підготовки при роботі зі зброєю за програмою, розробленою Кабінетом
Міністрів України, або уповноваженим ним органом.
В разі заміни при ремонті основних частин, на які нанесені
номерні знаки, підприємство по ремонту зброї видає власнику
документ для пред’явлення його в територіальний уповноважений
орган, за місцем знаходження її на обліку, для внесення відповідних
змін у дозвіл на право зберігання, носіння і перевезення зброї.
Проведення доукомплектування мисливських рушниць, нарізних
карабінів і гвинтівок запасними стволами подібних систем
проводиться без додаткового дозволу на умовах вже виданого дозволу
на право зберігання, носіння і перевезення зброї. При цьому,
підприємство, яке провело доукомплектування даної зброї, видає
власнику документ для внесення змін і доповнень в зазначений вище
дозвіл.
Умови проведення ремонту зброї в Україні визначаються
уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом.

Стаття 30. Знищення зброї та боєприпасів
Військова зброя та боєприпаси до неї знищуються у порядку,
який визначається Кабінетом Міністрів України.
Службово-штатна і цивільна зброя, яка виробила свій технічний
ресурс, непридатна до подальшого користування і не підлягає
реалізації, а також боєприпаси до зброї, строк давності яких
закінчився, підлягають утилізації і знищенню.
Ступінь зношення цієї зброї та порядок її утилізації
визначається уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом на
підставі відповідності вимогам технічних умов виготовлення зброї і
сертифікату встановленого зразка.
В окремих випадках, які містять поважні обґрунтування,
технічно непридатна зброя може бути придбана для колекціонування,
ремонту та як комплектуючі частини суб’єктами підприємницької
діяльності, що займаються виробництвом, ремонтом та реалізацією
службово-штатної і цивільної зброї та боєприпасів до неї, утримання
стрілецьких тирів, стрільбищ, стрілецько-мисливських стендів, в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або
уповноваженим ним органом.

Стаття 31. Зберігання службово-штатної і цивільної зброї та
боєприпасів до неї
Службово-штатна і цивільна зброя, придбана юридичними і
фізичними особами, повинна зберігатися в умовах, що забезпечують
безпеку зберігання та виключає доступ до неї сторонніх осіб.
Право на зберігання службово-штатної і цивільної зброї
надається юридичним та фізичним особам, які отримали у
встановленому порядку відповідно ліцензії на здійснення діяльності,
пов’язаної з обігом зброї або дозвіл на право зберігання і носіння
зброї та боєприпасів до неї.
Службово-штатна і цивільна зброя зберігається окремо від
боєприпасів до неї, знаходиться у розрядженому стані, що виключає
можливість її миттєвого застосування.
Підприємствам, що мають ліцензії, пов’язанi з обігом зброї,
або утримання стрілецьких стрільбищ, тирів, мисливських стендів,
яким дозволяє технічна можливість, надається право утворення складу
для централізованого зберігання відомчої або особистої зброї та
боєприпасів до неї. Вимоги до обладнання, порядок отримання
ліцензії на відповідну діяльність централізованих складів
встановлюється Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним
npc`mnl.

Стаття 32. Переміщення службово-штатної і цивільної зброї та
боєприпасів до неї
Право на носіння і перевезення службово-штатної і цивільної
зброї I боєприпасів до неї мають користувачі і власники зброї на
підставі дозволів органів внутрішніх справ, де ці підприємства і
фізичні особи знаходяться на обліку.
Право на перевезення службово-штатної зброї для участі у
спортивних змаганнях на території України і закордон здійснюється
на підставі окремих дозволів. Ці дозволи видаються при наявності
підтвердження про надійне зберігання зброї та боєприпасів до неї
від організації, що проводить змагання. Перевезення здійснюється у
супроводі відповідної охорони.
Перевезення цивільної зброї та боєприпасів до неї до місць
постійного зберігання, яка отримується від торгівельних організацій
або ввозиться із закордону, здійснюється за окремими дозволами
органів внутрішніх справ на підставі ліцензій з відповідної
охороною і транспортом.
Такі ж вимоги розповсюджуються на організації, які проводять
виставки зброї та боєприпасів до неї.
Правила перевезення по території України зброї та боєприпасів
до неї іноземними юридичними і фізичними осібами визначаються
Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.
Правила перемiщення службово-штатної зброї та боєприпасiв до
неї для пiдприємств з особливими статутними завданнями визначається
Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом.

Стаття 33. Ввіз на територію України та вивіз з території
України службово-штатної та цивільної зброї
Спортивна зброя ввозиться іноземними спортивними делегаціями і
окремими спортсменами при наявності запрошення юридичної особи і
відповідного дозволу уповноваженого Кабінетом Міністрів України
органу. При цьому організація, яка проводить змагання, письмово
гарантує безпеку зберігання зброї та боєприпасів до неї. Вказана
зброя повинна бути вивезена з території України в термін, який
визначений в запрошенні.
Мисливська зброя може бути ввезена на територію України
іноземними громадянами при наявності запрошення юридичної особи,
яка має угоду про полювання, укладеної з мисливськими
господарствами, за погодженням з Міністерством лісового
господарства України і відповідного дозволу спеціально
уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу.
Юридичні особи, що запрошують іноземців для участі у
полюванні, гарантують надійне зберігання зброї та боєприпасів до
неї. Вказана зброя повинна бути вивезена з території України в
термін, який визначений в запрошенні.
Порушення терміну вивезення іноземцями зброї з України тягне
за собою конфіскацію зброї та боєприпасів до неї в порядку,
встановленому цим Законом.
Забороняється ввезення на територію України та використання
усіх видів, типів і моделей зброї іноземцями для забезпечення
особистої безпеки, якщо це не передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
Охоронці, що супроводжують вантаж, мають право ввозу і вивозу
належної їм службово-штатної зброї на підставі відповідним чином
оформлених документів. Після прибуття до пункту призначення, такі
особи здають зброю на тимчасове зберігання до місцевого органу
внутрішніх справ або до спеціально обладнаного приміщення
організації, що прийняла вантаж, якщо в неї є це право. Після
передачі вантажів вищезгадана зброя у п’ятиденний термін повинна
бути вивезена з України.

Стаття 34. Облік зброї
Вся виготовлена на території України зброя та боєприпаси до
неї, а також зброя та боєприпаси ввезені в Україну з інших країн
підлягають облікові.
Обліку підлягає зброя та боєприпаси до неї, які пройшли
державну сертифікацію і стандартизацію, занесені до Державного
Кадастру службово-штатної і цивільної зброї та зареєстровані в
територіальних уповноважених органах.
Облік зброї на території України здійснюють спеціально
уповноважені органи дозвільної системи, відповідно до цього Закону.
Порядок ведення обліку зброї та боєприпасів до неї,
встановлюється Кабінетом Міністрів України, або уповноваженим ним
органом.

Стаття 35. Контроль за обігом зброї та боєприпасів до
неї
Державний контроль за обігом зброї та боєприпасів до неї, які
перебувають на озброєнні державних військових формувань,
здійснюється на пIдставI нормативних актIв Кабінету Міністрів
України.
Державний контроль за обігом службово-штатної та цивільної
зброї, боєприпасів до неї здійснюється Кабінетом Міністрів України
особам.
номер 52 » Архів номерів » номер 11 » Очередной Закон України ”Про зброю”